Picture

Här finns allt för utvecklare som vill använda SLU Artdatabankens API:er

Developers can discover and learn about SLU Swedish Species Information Centre´s APIs.

Sign up

Välkommen till SLU Artdatabankens utvecklarportal!

About SLU Swedish Species Information Centre´s Developer Portal

SLU Swedish Species Information Centre has API´s to get species information and species observations from our databases Artfakta and Artportalen. Here you will find all the information you need to be able to use the APIs.

Read here the API Documentation that describes how to use the APIs and includes code samples. The API Console allows you to directly interact with the API right here in the developer portal.

Please note that not all information is yet available in English.

Om SLU Artdatabankens Utvecklarportal

SLU Artdatabanken har API:er för att hämta artinformation och artobservationer ur våra databaser Artfakta och Artportalen. Här finns det du som utvecklare behöver för att kunna använda API:erna. För att komma åt API:erna behöver du först skapa ett konto och sedan prenumerera på rätt produkt.

På SLU Artdatabankens webbplats finns viktig information om API:erna som vi rekommenderar att du läser igenom först.

Dokumentationen beskriver hur API:erna ska användas och innehåller kodexempel på flera språk..