Artfakta

Innehåll: API som hämtar artrelaterad information ur SLU Artdatabankens artfaktadatabas.

Åtkomst: Öppen. Prenumerera på produkten för att erhålla nyckel.

Läs mer om API:et för artinformation på SLU Artdatabankens webbplats.

Den här produkten innehåller 1 API: