Artfakta

Om produkten: Produkten innehåller API för artinformation. Produkten hette tidigare Species information
Åtkomst: Öppen åtkomst. Prenumerera på produkten för att erhålla nyckel.

OBS!

[210826] Inom kort kommer vi att lansera ett nytt API och har under tiden dolt de API-produkter som hanterar Artportalens data. Se SLU Artdatabankens webbplats för mer information.

Den här produkten innehåller 1 API: