Species Information

Användningsområde: För dig som vill bygga en applikation som hämtar artrelaterad information ur Artfakta.
Miljö: Produktionsmiljö
Innehåll: Produkten innehåller API som hämtar artrelaterad information ur SLU Artdatabankens Artfaktadatabas. Läs mer om API:et
Åtkomst: Allmän åtkomst. Åtkomst till API:et fås genom att prenumerera på produkten. Automatiskt godkännande. Tryck på länken ovan för att prenumerera. Till produkten

Den här produkten innehåller 1 API: