Species - Read (Sandbox Environment)

Användningsområde: För dig som vill bygga en applikation som hämtar artobservationer ur Artportalen. Observera att du också får tillgång till API:et som hämtar artinformation från Artfakta med den här produkten.
Miljö: Testmiljö
Innehåll: Produkten innehåller API:er som hämtar artrelaterad information ur SLU Artdatabankens Artfaktadatabas samt artobservationer ur Artportalen. Läs mer om API:et på SLU Artdatabankens webbplats
Åtkomst: OBSERVERA! API:erna för artobservationer är sedan 28 mars 2019 tills vidare stängda för nya utvecklare. Prenumerationsförfrågningar kommer inte att godkännas. Läs mer
Till produkten

Den här produkten innehåller 2 API:er: