Species - Read (Sandbox Environment)

Användningsområde: För dig som vill bygga en applikation som hämtar artobservationer ur Artportalen. Observera att du också får tillgång till API:et som hämtar artinformation från Artfakta med den här produkten.
Miljö: Testmiljö
Innehåll: Produkten innehåller API:er som hämtar artrelaterad information ur ArtDatabankens Artfaktadatabas samt artobservationer ur Artportalen. Läs mer om API:et på ArtDatabankens webbplats
Åtkomst: Allmän. Automatisk åtkomst. Åtkomst till API:et fås genom att prenumerera på produkten. Till produkten

This product contains 2 APIs: