Metodkatalog

Om API:et API:et hämtar metoder som utvärderats för bekämpning och begränsning av invasiva arter. Innehållet levereras av Naturvårdsverket. Läs mer om API:et på SLU Artdatabankens webbplats.

Åtkomst: Öppen. Prenumerera på produkten för att erhålla nyckel.

Dokumentation: Metodkatalog API - v1

Den här produkten innehåller 1 API: