Metodkatalog API

API change history

Get one Method

Get one Method

Try it

Förfrågan

Begärans-URL

Begäranparametrar

 • integer

  Format - int32. Id of method

 • (valfri)
  integer

  Format - int32. Export format id used in DAM

Begärandehuvud

 • string
  Prenumerationsnyckel som ger åtkomst till det här API:et. Hittades i din Profil.

Brödtext i begäran

Svar

200 OK

Success

Återgivningar

{
 "type": "object",
 "properties": {
  "methodId": {
   "type": "integer",
   "description": "Method Id",
   "format": "int32"
  },
  "versionId": {
   "type": "integer",
   "description": "Methods version id",
   "format": "int32"
  },
  "catalogId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Catalog that Method belongs to",
   "format": "int32"
  },
  "activityId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Methods activity (metod)",
   "format": "int32"
  },
  "targetGroupId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Target Group",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "requireLicense": {
   "type": "boolean",
   "description": "Is license required",
   "nullable": true
  },
  "environmentIds": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "integer",
    "format": "int32"
   },
   "description": "Id's of environment (naturtyp)",
   "nullable": true
  },
  "assessmentId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of assessment",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "assessmentBasisId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of assessment basis",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "description": {
   "type": "string",
   "description": "Description of method",
   "nullable": true
  },
  "equipment": {
   "type": "string",
   "description": "Method Equipment",
   "nullable": true
  },
  "benefits": {
   "type": "string",
   "description": "Methods benefits",
   "nullable": true
  },
  "drawbacks": {
   "type": "string",
   "description": "Methods drawbacks",
   "nullable": true
  },
  "comment": {
   "type": "string",
   "description": "Comment to benefits and drawbacks",
   "nullable": true
  },
  "costEstimate": {
   "type": "string",
   "description": "Estimated cost",
   "nullable": true
  },
  "activityTypeId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of type of activity (metodtyp)",
   "format": "int32"
  },
  "purposeIds": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "integer",
    "format": "int32"
   },
   "description": "Id's of method's purposes",
   "nullable": true
  },
  "taxa": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "description": "Taxon id from dyntaxa",
      "format": "int32"
     },
     "swedishName": {
      "type": "string",
      "description": "Swedish Name",
      "nullable": true
     },
     "scientificName": {
      "type": "string",
      "description": "Scientific Name",
      "nullable": true
     },
     "riskLevel": {
      "type": "string",
      "description": "Risk for invasivity\r\n  0: Very high risk\r\n  1: High risk\r\n  2: Potentially high risk\r\n  3: Low risk\r\n  4: No known risk\r\n  5: Not evaluated",
      "nullable": true
     },
     "euForordning": {
      "type": "boolean",
      "description": "Part of \"EU-förordning 1143/2014\""
     }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "Taxon data"
   },
   "description": "List of taxa in Method",
   "nullable": true
  },
  "links": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "text": {
      "type": "string",
      "description": "Link friendly text",
      "nullable": true
     },
     "url": {
      "type": "string",
      "description": "Link Url",
      "nullable": true
     }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "More information urls"
   },
   "description": "List of links in Method",
   "nullable": true
  },
  "media": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "uri": {
      "type": "string",
      "description": "Uri to media",
      "nullable": true
     },
     "type": {
      "type": "string",
      "description": "Type of media",
      "nullable": true
     },
     "author": {
      "type": "string",
      "description": "Medias author",
      "nullable": true
     },
     "description": {
      "type": "string",
      "description": "Description set in metodkatalogen editor",
      "nullable": true
     },
     "damDescription": {
      "type": "string",
      "description": "Description from Dam-service",
      "nullable": true
     }
    },
    "additionalProperties": false
   },
   "description": "List of media in Method",
   "nullable": true
  },
  "references": {
   "type": "object",
   "additionalProperties": {
    "type": "string"
   },
   "description": "List of references in Method",
   "nullable": true
  },
  "published": {
   "type": "string",
   "description": "Date when version was published",
   "format": "date-time",
   "nullable": true
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "description": "A Method"
}
{
 "methodId": 0,
 "versionId": 0,
 "catalogId": 0,
 "activityId": 0,
 "targetGroupId": 0,
 "requireLicense": true,
 "environmentIds": [
  0
 ],
 "assessmentId": 0,
 "assessmentBasisId": 0,
 "description": "string",
 "equipment": "string",
 "benefits": "string",
 "drawbacks": "string",
 "comment": "string",
 "costEstimate": "string",
 "activityTypeId": 0,
 "purposeIds": [
  0
 ],
 "taxa": [
  {
   "id": 0,
   "swedishName": "string",
   "scientificName": "string",
   "riskLevel": "string",
   "euForordning": true
  }
 ],
 "links": [
  {
   "text": "string",
   "url": "string"
  }
 ],
 "media": [
  {
   "uri": "string",
   "type": "string",
   "author": "string",
   "description": "string",
   "damDescription": "string"
  }
 ],
 "references": {},
 "published": "string"
}
{
 "type": "object",
 "properties": {
  "methodId": {
   "type": "integer",
   "description": "Method Id",
   "format": "int32"
  },
  "versionId": {
   "type": "integer",
   "description": "Methods version id",
   "format": "int32"
  },
  "catalogId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Catalog that Method belongs to",
   "format": "int32"
  },
  "activityId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Methods activity (metod)",
   "format": "int32"
  },
  "targetGroupId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Target Group",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "requireLicense": {
   "type": "boolean",
   "description": "Is license required",
   "nullable": true
  },
  "environmentIds": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "integer",
    "format": "int32"
   },
   "description": "Id's of environment (naturtyp)",
   "nullable": true
  },
  "assessmentId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of assessment",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "assessmentBasisId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of assessment basis",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "description": {
   "type": "string",
   "description": "Description of method",
   "nullable": true
  },
  "equipment": {
   "type": "string",
   "description": "Method Equipment",
   "nullable": true
  },
  "benefits": {
   "type": "string",
   "description": "Methods benefits",
   "nullable": true
  },
  "drawbacks": {
   "type": "string",
   "description": "Methods drawbacks",
   "nullable": true
  },
  "comment": {
   "type": "string",
   "description": "Comment to benefits and drawbacks",
   "nullable": true
  },
  "costEstimate": {
   "type": "string",
   "description": "Estimated cost",
   "nullable": true
  },
  "activityTypeId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of type of activity (metodtyp)",
   "format": "int32"
  },
  "purposeIds": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "integer",
    "format": "int32"
   },
   "description": "Id's of method's purposes",
   "nullable": true
  },
  "taxa": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "description": "Taxon id from dyntaxa",
      "format": "int32"
     },
     "swedishName": {
      "type": "string",
      "description": "Swedish Name",
      "nullable": true
     },
     "scientificName": {
      "type": "string",
      "description": "Scientific Name",
      "nullable": true
     },
     "riskLevel": {
      "type": "string",
      "description": "Risk for invasivity\r\n  0: Very high risk\r\n  1: High risk\r\n  2: Potentially high risk\r\n  3: Low risk\r\n  4: No known risk\r\n  5: Not evaluated",
      "nullable": true
     },
     "euForordning": {
      "type": "boolean",
      "description": "Part of \"EU-förordning 1143/2014\""
     }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "Taxon data"
   },
   "description": "List of taxa in Method",
   "nullable": true
  },
  "links": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "text": {
      "type": "string",
      "description": "Link friendly text",
      "nullable": true
     },
     "url": {
      "type": "string",
      "description": "Link Url",
      "nullable": true
     }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "More information urls"
   },
   "description": "List of links in Method",
   "nullable": true
  },
  "media": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "uri": {
      "type": "string",
      "description": "Uri to media",
      "nullable": true
     },
     "type": {
      "type": "string",
      "description": "Type of media",
      "nullable": true
     },
     "author": {
      "type": "string",
      "description": "Medias author",
      "nullable": true
     },
     "description": {
      "type": "string",
      "description": "Description set in metodkatalogen editor",
      "nullable": true
     },
     "damDescription": {
      "type": "string",
      "description": "Description from Dam-service",
      "nullable": true
     }
    },
    "additionalProperties": false
   },
   "description": "List of media in Method",
   "nullable": true
  },
  "references": {
   "type": "object",
   "additionalProperties": {
    "type": "string"
   },
   "description": "List of references in Method",
   "nullable": true
  },
  "published": {
   "type": "string",
   "description": "Date when version was published",
   "format": "date-time",
   "nullable": true
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "description": "A Method"
}
{
 "methodId": 0,
 "versionId": 0,
 "catalogId": 0,
 "activityId": 0,
 "targetGroupId": 0,
 "requireLicense": true,
 "environmentIds": [
  0
 ],
 "assessmentId": 0,
 "assessmentBasisId": 0,
 "description": "string",
 "equipment": "string",
 "benefits": "string",
 "drawbacks": "string",
 "comment": "string",
 "costEstimate": "string",
 "activityTypeId": 0,
 "purposeIds": [
  0
 ],
 "taxa": [
  {
   "id": 0,
   "swedishName": "string",
   "scientificName": "string",
   "riskLevel": "string",
   "euForordning": true
  }
 ],
 "links": [
  {
   "text": "string",
   "url": "string"
  }
 ],
 "media": [
  {
   "uri": "string",
   "type": "string",
   "author": "string",
   "description": "string",
   "damDescription": "string"
  }
 ],
 "references": {},
 "published": "string"
}
{
 "type": "object",
 "properties": {
  "methodId": {
   "type": "integer",
   "description": "Method Id",
   "format": "int32"
  },
  "versionId": {
   "type": "integer",
   "description": "Methods version id",
   "format": "int32"
  },
  "catalogId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Catalog that Method belongs to",
   "format": "int32"
  },
  "activityId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Methods activity (metod)",
   "format": "int32"
  },
  "targetGroupId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of Target Group",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "requireLicense": {
   "type": "boolean",
   "description": "Is license required",
   "nullable": true
  },
  "environmentIds": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "integer",
    "format": "int32"
   },
   "description": "Id's of environment (naturtyp)",
   "nullable": true
  },
  "assessmentId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of assessment",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "assessmentBasisId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of assessment basis",
   "format": "int32",
   "nullable": true
  },
  "description": {
   "type": "string",
   "description": "Description of method",
   "nullable": true
  },
  "equipment": {
   "type": "string",
   "description": "Method Equipment",
   "nullable": true
  },
  "benefits": {
   "type": "string",
   "description": "Methods benefits",
   "nullable": true
  },
  "drawbacks": {
   "type": "string",
   "description": "Methods drawbacks",
   "nullable": true
  },
  "comment": {
   "type": "string",
   "description": "Comment to benefits and drawbacks",
   "nullable": true
  },
  "costEstimate": {
   "type": "string",
   "description": "Estimated cost",
   "nullable": true
  },
  "activityTypeId": {
   "type": "integer",
   "description": "Id of type of activity (metodtyp)",
   "format": "int32"
  },
  "purposeIds": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "integer",
    "format": "int32"
   },
   "description": "Id's of method's purposes",
   "nullable": true
  },
  "taxa": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "id": {
      "type": "integer",
      "description": "Taxon id from dyntaxa",
      "format": "int32"
     },
     "swedishName": {
      "type": "string",
      "description": "Swedish Name",
      "nullable": true
     },
     "scientificName": {
      "type": "string",
      "description": "Scientific Name",
      "nullable": true
     },
     "riskLevel": {
      "type": "string",
      "description": "Risk for invasivity\r\n  0: Very high risk\r\n  1: High risk\r\n  2: Potentially high risk\r\n  3: Low risk\r\n  4: No known risk\r\n  5: Not evaluated",
      "nullable": true
     },
     "euForordning": {
      "type": "boolean",
      "description": "Part of \"EU-förordning 1143/2014\""
     }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "Taxon data"
   },
   "description": "List of taxa in Method",
   "nullable": true
  },
  "links": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "text": {
      "type": "string",
      "description": "Link friendly text",
      "nullable": true
     },
     "url": {
      "type": "string",
      "description": "Link Url",
      "nullable": true
     }
    },
    "additionalProperties": false,
    "description": "More information urls"
   },
   "description": "List of links in Method",
   "nullable": true
  },
  "media": {
   "type": "array",
   "items": {
    "type": "object",
    "properties": {
     "uri": {
      "type": "string",
      "description": "Uri to media",
      "nullable": true
     },
     "type": {
      "type": "string",
      "description": "Type of media",
      "nullable": true
     },
     "author": {
      "type": "string",
      "description": "Medias author",
      "nullable": true
     },
     "description": {
      "type": "string",
      "description": "Description set in metodkatalogen editor",
      "nullable": true
     },
     "damDescription": {
      "type": "string",
      "description": "Description from Dam-service",
      "nullable": true
     }
    },
    "additionalProperties": false
   },
   "description": "List of media in Method",
   "nullable": true
  },
  "references": {
   "type": "object",
   "additionalProperties": {
    "type": "string"
   },
   "description": "List of references in Method",
   "nullable": true
  },
  "published": {
   "type": "string",
   "description": "Date when version was published",
   "format": "date-time",
   "nullable": true
  }
 },
 "additionalProperties": false,
 "description": "A Method"
}

Kodexempel

@ECHO OFF

curl -v -X GET "https://api.artdatabanken.se/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}?mediaSize={integer}"
-H "Ocp-Apim-Subscription-Key: {subscription key}"

--data-ascii "{body}" 
using System;
using System.Net.Http.Headers;
using System.Text;
using System.Net.Http;
using System.Web;

namespace CSHttpClientSample
{
  static class Program
  {
    static void Main()
    {
      MakeRequest();
      Console.WriteLine("Hit ENTER to exit...");
      Console.ReadLine();
    }
    
    static async void MakeRequest()
    {
      var client = new HttpClient();
      var queryString = HttpUtility.ParseQueryString(string.Empty);

      // Request headers
      client.DefaultRequestHeaders.Add("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");

      // Request parameters
      queryString["mediaSize"] = "{integer}";
      var uri = "https://api.artdatabanken.se/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}?" + queryString;

      var response = await client.GetAsync(uri);
    }
  }
}	
// // This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
import java.net.URI;
import org.apache.http.HttpEntity;
import org.apache.http.HttpResponse;
import org.apache.http.client.HttpClient;
import org.apache.http.client.methods.HttpGet;
import org.apache.http.client.utils.URIBuilder;
import org.apache.http.impl.client.HttpClients;
import org.apache.http.util.EntityUtils;

public class JavaSample 
{
  public static void main(String[] args) 
  {
    HttpClient httpclient = HttpClients.createDefault();

    try
    {
      URIBuilder builder = new URIBuilder("https://api.artdatabanken.se/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}");

      builder.setParameter("mediaSize", "{integer}");

      URI uri = builder.build();
      HttpGet request = new HttpGet(uri);
      request.setHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key", "{subscription key}");


      // Request body
      StringEntity reqEntity = new StringEntity("{body}");
      request.setEntity(reqEntity);

      HttpResponse response = httpclient.execute(request);
      HttpEntity entity = response.getEntity();

      if (entity != null) 
      {
        System.out.println(EntityUtils.toString(entity));
      }
    }
    catch (Exception e)
    {
      System.out.println(e.getMessage());
    }
  }
}

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>JSSample</title>
  <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.0/jquery.min.js"></script>
</head>
<body>

<script type="text/javascript">
  $(function() {
    var params = {
      // Request parameters
      "mediaSize": "{integer}",
    };
   
    $.ajax({
      url: "https://api.artdatabanken.se/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}?" + $.param(params),
      beforeSend: function(xhrObj){
        // Request headers
        xhrObj.setRequestHeader("Ocp-Apim-Subscription-Key","{subscription key}");
      },
      type: "GET",
      // Request body
      data: "{body}",
    })
    .done(function(data) {
      alert("success");
    })
    .fail(function() {
      alert("error");
    });
  });
</script>
</body>
</html>
#import <Foundation/Foundation.h>

int main(int argc, const char * argv[])
{
  NSAutoreleasePool * pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
  
  NSString* path = @"https://api.artdatabanken.se/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}";
  NSArray* array = @[
             // Request parameters
             @"entities=true",
             @"mediaSize={integer}",
           ];
  
  NSString* string = [array componentsJoinedByString:@"&"];
  path = [path stringByAppendingFormat:@"?%@", string];

  NSLog(@"%@", path);

  NSMutableURLRequest* _request = [NSMutableURLRequest requestWithURL:[NSURL URLWithString:path]];
  [_request setHTTPMethod:@"GET"];
  // Request headers
  [_request setValue:@"{subscription key}" forHTTPHeaderField:@"Ocp-Apim-Subscription-Key"];
  // Request body
  [_request setHTTPBody:[@"{body}" dataUsingEncoding:NSUTF8StringEncoding]];
  
  NSURLResponse *response = nil;
  NSError *error = nil;
  NSData* _connectionData = [NSURLConnection sendSynchronousRequest:_request returningResponse:&response error:&error];

  if (nil != error)
  {
    NSLog(@"Error: %@", error);
  }
  else
  {
    NSError* error = nil;
    NSMutableDictionary* json = nil;
    NSString* dataString = [[NSString alloc] initWithData:_connectionData encoding:NSUTF8StringEncoding];
    NSLog(@"%@", dataString);
    
    if (nil != _connectionData)
    {
      json = [NSJSONSerialization JSONObjectWithData:_connectionData options:NSJSONReadingMutableContainers error:&error];
    }
    
    if (error || !json)
    {
      NSLog(@"Could not parse loaded json with error:%@", error);
    }
    
    NSLog(@"%@", json);
    _connectionData = nil;
  }
  
  [pool drain];

  return 0;
}
<?php
// This sample uses the Apache HTTP client from HTTP Components (http://hc.apache.org/httpcomponents-client-ga/)
require_once 'HTTP/Request2.php';

$request = new Http_Request2('https://api.artdatabanken.se/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}');
$url = $request->getUrl();

$headers = array(
  // Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key' => '{subscription key}',
);

$request->setHeader($headers);

$parameters = array(
  // Request parameters
  'mediaSize' => '{integer}',
);

$url->setQueryVariables($parameters);

$request->setMethod(HTTP_Request2::METHOD_GET);

// Request body
$request->setBody("{body}");

try
{
  $response = $request->send();
  echo $response->getBody();
}
catch (HttpException $ex)
{
  echo $ex;
}

?>
########### Python 2.7 #############
import httplib, urllib, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.urlencode({
  # Request parameters
  'mediaSize': '{integer}',
})

try:
  conn = httplib.HTTPSConnection('api.artdatabanken.se')
  conn.request("GET", "/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################

########### Python 3.2 #############
import http.client, urllib.request, urllib.parse, urllib.error, base64

headers = {
  # Request headers
  'Ocp-Apim-Subscription-Key': '{subscription key}',
}

params = urllib.parse.urlencode({
  # Request parameters
  'mediaSize': '{integer}',
})

try:
  conn = http.client.HTTPSConnection('api.artdatabanken.se')
  conn.request("GET", "/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}?%s" % params, "{body}", headers)
  response = conn.getresponse()
  data = response.read()
  print(data)
  conn.close()
except Exception as e:
  print("[Errno {0}] {1}".format(e.errno, e.strerror))

####################################
require 'net/http'

uri = URI('https://api.artdatabanken.se/metodkatalog/v1/Methods/{methodId}')

query = URI.encode_www_form({
  # Request parameters
  'mediaSize' => '{integer}'
})
if query.length > 0
 if uri.query && uri.query.length > 0
  uri.query += '&' + query
 else
  uri.query = query
 end
end

request = Net::HTTP::Get.new(uri.request_uri)
# Request headers
request['Ocp-Apim-Subscription-Key'] = '{subscription key}'
# Request body
request.body = "{body}"

response = Net::HTTP.start(uri.host, uri.port, :use_ssl => uri.scheme == 'https') do |http|
  http.request(request)
end

puts response.body