Metodkatalog API

Get a list of all assessment basis

Värd

Frågeparametrar

Huvuden

Brödtext i begäran

Authorization

Åtkomsttoken upphör att gälla:

Request URL

HTTP request